Tin tức
So sánh BlackBerry Motion với iPhone 6 Plus

So sánh BlackBerry Motion với iPhone 6 Plus

  • Saturday - 27/01/2018
  • Tin tức

Hiện nay mức giá của iPhone 6 Plus và BlackBerry Motion tương đương, tuy iPhone 6 Plus đã ra lâu rồi những mức giá tương đường với sản phẩm mới ra của BlackBerry, đó là một sự thành công lớn về mặt ...

Xem thêm