Tin tức
IPS LCD là gì ?

IPS LCD là gì ?

  • Friday - 09/03/2018
  • Tin tức

Hiện tại trên thế giới vẫn đang dùng 2 công nghệ đó là : IPS và AMOLED...Chúng ta cùng đi tìm hiểu về màn hình IPS LCD trên điện thoại BlackBerry... IPS LCD là một loại màn hình tinh thể lỏng sử ...

Xem thêm

Chủ đề mới

BlackBerry 2 Sim (Dual Sim) là gì ?

Thứ năm - 15/03/2018

BlackBerry Torch là gì ?

Thứ sáu - 16/03/2018

BlackBerry Tour là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Porsche Design là gì ?

Thứ tư - 14/03/2018

BlackBerry Curve là gì ?

Thứ ba - 13/03/2018