Tin tức
IPS LCD là gì ?

IPS LCD là gì ?

  • Friday - 09/03/2018
  • Tin tức

Hiện tại trên thế giới vẫn đang dùng 2 công nghệ đó là : IPS và AMOLED...Chúng ta cùng đi tìm hiểu về màn hình IPS LCD trên điện thoại BlackBerry... IPS LCD là một loại màn hình tinh thể lỏng sử ...

Xem thêm