khởi kiện


BlackBerry khởi kiện Nokia vì vi phạm 11 bằng sáng chế

15 Tháng Hai 2017 lúc 10:35 sáng

Những vụ kiện của BlackBerry đã đem lại lượng lớn khối tài sản khá cao cho công ty, với những vụ kiện vi phạm bằng sáng chế xảy ra khá nhiều. Trong tuyên bô của mình, BlackBerry sẽ kiện Nokia vi phạm 11 bằng sáng chế, tập chung vào những bằng nằm trong tiêu chuẩn […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG