Tin tức
BlackBerry khởi kiện Nokia vì vi phạm 11 bằng sáng chế

BlackBerry khởi kiện Nokia vì vi phạm 11 bằng sáng chế

  • Wednesday - 15/02/2017
  • Tin tức

Những vụ kiện của BlackBerry đã đem lại lượng lớn khối tài sản khá cao cho công ty, với những vụ kiện vi phạm bằng sáng chế xảy ra khá nhiều. Trong tuyên bô của mình, BlackBerry sẽ kiện Nokia vi phạm ...

Xem thêm