Tin tức
Thông số inches màn hình là gì ?

Thông số inches màn hình là gì ?

  • Monday - 05/03/2018
  • Tin tức

Với mỗi màn hình, kích thước đều được đo bằng đơn vị Inches, trên điện thoại BlackBerry cũng vậy, nó được tính bằng đơn vị inches. Nếu bạn nào còn chưa hiểu về đơn vị Inches thì các bạn sẽ được ...

Xem thêm