Tin tức
AMOLED LCD là gì ?

AMOLED LCD là gì ?

  • Saturday - 10/03/2018
  • Tin tức

Một công nghệ nữa mà bạn đã nghe thấy trong số các sản phẩm BlackBery đó là AMOLED LCD , đây là công nghệ màn hình hiển thị được áp dụng trên một số dòng BlackBerry.  AMOLED là một công nghệ ...

Xem thêm

Tin tức
IPS LCD là gì ?

IPS LCD là gì ?

  • Friday - 09/03/2018
  • Tin tức

Hiện tại trên thế giới vẫn đang dùng 2 công nghệ đó là : IPS và AMOLED...Chúng ta cùng đi tìm hiểu về màn hình IPS LCD trên điện thoại BlackBerry... IPS LCD là một loại màn hình tinh thể lỏng sử ...

Xem thêm