Magic Quadrant


BlackBerry được vinh danh năm thứ 2 liên tiếp cho giải thưởng Magic Quadrant từ Gartner

13 Tháng Sáu 2017 lúc 4:17 chiều

Giải thưởng về bảo mật doanh nghiệp di động tiếp tục vinh danh cái tên BlackBerry. Với những thành công trong việc bảo mật và kết nối hạ tầng doanh nghiệp, năm nay BlackBerry tiếp tục là đơn vị đạt giải thưởng này. Đây là năm thứ tư liên tiếp BlackBerry hoàn thiện hơn nữa tầm […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG