Mesinger 10


Thêm một lựa chọn ứng dụng Facebook mới trên BlackBerry

28 Tháng Ba 2017 lúc 10:12 sáng

BBW vừa có một ứng dụng mới có tên là Mesinger 10, ứng dụng tích hợp gọn tin nhắn & Face trên cùng một ứng dụng, có thể nói đây là ứng dụng mới và việc nó có ổn định hay không mọi người hãy cùng test thử. Chức năng cơ bản của Mesinger 10 : ★ Lưu […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG