Mobile Hotspot


Cách cài đặt Mobile Hotspot trên BlackBerry KEYone ?

29 Tháng Sáu 2017 lúc 9:47 sáng

Ứng dụng Mobile Hotspot là một ứng dụng tạo một kênh wifi từ điện thoại từ đó có thể phát các dòng điện thoại khác, hoặc có thể sử dụng dữ liệu của sim để phát wifi cho cá thiết bị khác sử dụng trong một  bán kính nhỏ. Đây là hướng dẫn cài đặt Mobile […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG