nâng cấp


Bạn đang dùng nền tảng nào & đã sẵn sàng nâng cấp lên BlackBerry Mercury chưa ?

8 Tháng Hai 2017 lúc 11:41 sáng

Tiếp tục là một câu hỏi của chúng tôi về nhu cầu BlackBerry của các bạn như thế nào ? BlackBerry Mercury sẽ chuẩn bị được phân phối trên thị trường và nó đã được giới thiệu với khá nhiều những điểm nổi bật từ kích thước đến kiểu dáng, cấu hình, … Bạn đã […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG