nền tảng


Các nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba sẽ sớm có thể tích hợp BBM vào ứng dụng của họ

9 Tháng Hai 2017 lúc 10:35 sáng

BlackBerry đã công bố từ cuối tháng này, các nhà phát triển bên thứ ba sẽ có thể tích gợp nhắn mã hóa trong phầm mềm của họ, với nền tảng được tận dụng từ BBM. Đây là một điều mà BlackBerry sẽ tiếp tục phát triển và chứng mình về mình la một nhà […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG