ngày của tôi


Hướng dẫn tắt tính năng “ngày của tôi” trên Facebook Messenger

7 Tháng Tám 2017 lúc 10:33 sáng

Một tính năng đôi lúc ảnh hưởng lớn đến nhiều người sử dụng BlackBerry Android, đó là tính năng “Facebook Messenger Day”, với khả năng nâng cao tương tác của người dùng khi nó cho phép chia sẻ những sự việc đã hoặc đang xảy ra xung quanh mình trong hôm nay. Để tắt tính […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG