ngoại tuyến


Ngoại tuyến với trình duyệt Chrome trên BlackBerry Android

12 Tháng Năm 2017 lúc 10:37 sáng

Youtube là một trong những ứng dụng có thể xem Offline được và nó cũng là một trong những ứng dụng giúp bạn xem Offline, ngoại tuyến khi bạn đã tải video về máy. Sau đây là một tính năng xem Offline đối với ứng dung Chrome, khi đó bạn vẫn có thẻ đọc báo […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG