nobis


BlackBerry Q10 nobis là gì ? So sánh BlackBerry Q10 Nobis & Q10 Quốc Tế

18 Tháng Tư 2017 lúc 3:15 chiều

Nhiều bạn thấy BlackBerry Q10 Nobis xuất hiện trên thị trường, thực chất đây là một mẫu Q10 được sản xuất sau này, nó thuộc các nhà sản xuất liên kết với BlackBerry về thường hiệu sản xuất và được BlackBerry kiểm định chất lượng. So với mức giá trung bình của BlackBerry Q10 thì […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG