Ontario


BlackBerry nằm trong những tập đoàn hàng đầu tại trung tâm thương mại Ontario

3 Tháng Bảy 2017 lúc 10:48 sáng

Sắp tới kỉ niệm 150 năm thành lập trung tâm thương mại Ontario, những thành công của Canada dựa vào phần lớn từ trung tâm thương mại này, đây là một thành phố phát triển như New york ở Mỹ vậy, với nhiều các công ty, tập đoàn về tất cả các ngành. BlackBerry là […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG