Tin tức
Pixel BlackBerry là gì ?

Pixel BlackBerry là gì ?

  • Friday - 23/11/2018
  • Tin tức

Pixel là một đơn vị điểm ảnh nhỏ nhất để tạo nên một bức ảnh, với mỗi pixel sẽ được bao gồm một đơn vị màu duy nhất.  Đối Pixel màn hình, là thông số mà ở bất kì chiếc điện thoại BlackBerry nào ...

Xem thêm