Sản phẩm
BlackBerry Q10 vỏ Gold

BlackBerry Q10 vỏ Gold

  • Monday - 15/07/2019
  • Sản phẩm

Trong số các sản phẩm Q10, phiên bản BlackBerry Q10 Gold - Vỏ Gold  là một trong những phiên bản đẹp của BlackBerry. Đây là phiên bản được BlackBerry phân phối với cái tên Q10 Gold với màu vàng được ...

Xem thêm