quay video


5 Lời khuyên cho bạn dùng Camera của BlackBerry

3 Tháng Một 2017 lúc 9:27 sáng

Nếu bạn là một dân chuyên nghiệp về quay camera, chụp hình bạn sẽ thấy những thông số kĩ thuật của BlackBerry hoàn toàn có thể cho ra những video chất lượng. Sau đây là những lời chia sẻ mà mình đã tổng hợp được trong quá trình quay video bằng Camera. Được thực hiện […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG