quý 1


Kết quả kinh doanh Quý 1/2018 | Lợi nhuận tăng cao, 80% doanh thu từ phần mềm

24 Tháng Sáu 2017 lúc 10:28 sáng

Không hiểu sao sắp hết Quý II rồi mà BlackBerry mới thông báo kết quả kinh doanh Quý I năm tài khóa 2018. Doanh thu tổng là 479 triệu USD, trong đó phần mềm chiếm khoảng 79% doanh thu (không bao gồm cấp phép IP và các dịch vụ chuyên nghiệp). BlackBerry đã có hơn 3.000 […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG