Tin tức
Ý tưởng iPhone 7 cùng bàn phím Qwerty của BlackBerry Priv

Ý tưởng iPhone 7 cùng bàn phím Qwerty của BlackBerry Priv

  • Tuesday - 27/09/2016
  • Tin tức

Một ý tượng độc đáo nhất được nhiều người nghĩ tới, đó là iPhone được trang bị bàn phím cứng sẽ như thế nào. Đây là một ý tưởng được nhóm thiết kế của BlackBerry đưa ra và tạo thành một ý tưởng khá mơ ...

Xem thêm