ra mắt passport silver


Ra mắt BlackBerry Passport Silver Edition – Giá Passport giảm

6 Tháng Tám 2015 lúc 8:11 sáng

Một trong những thông tin mới về BlackBerry, khi ra mắt bản chỉnh sửa có tên Passport Silver Edition đã mang đến một niềm vui cho khách hàng mua Passport khi giá Passport giảm khá nhiều. Sản phẩm Passport Silver là một trong số những phiên bản được chỉnh sửa từ Passport, trong khi nó […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG