Tin tức
WhatsApp "sập" mạng trên toàn thế giới

WhatsApp "sập" mạng trên toàn thế giới

  • Thursday - 04/05/2017
  • Tin tức

Thông tin về WhatsApp bị đánh sập hệ thống đang được lan truyền trên internet, đây là một thông tin khá bất ngờ, mà công ty đã cho hay về việc khắc phục hệ thống ngay lập tức trong thời gian sớm ...

Xem thêm