sập mạng


WhatsApp “sập” mạng trên toàn thế giới

4 Tháng Năm 2017 lúc 9:39 sáng

Thông tin về WhatsApp bị đánh sập hệ thống đang được lan truyền trên internet, đây là một thông tin khá bất ngờ, mà công ty đã cho hay về việc khắc phục hệ thống ngay lập tức trong thời gian sớm nhất. WhatsApp, dịch vụ nhắn tin mã hóa của Facebook, vừa gặp phải sự […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG