System UI


Khám phá bộ điều hướng giao diện người dùng ‘SystemUI’ trên BlackBerry KEYone

11 Tháng Năm 2017 lúc 3:26 chiều

Chúng ta đã biết về việc Root các thiết bị Android để thay đổi giao điện máy. Nhưng từ khi Android 6.0 Marshmallow một ứng dụng menu ẩn giúp tùy chỉnh hệ thống một cách linh hoạt hơn. Đó là chính là System UI Tuner (bộ điều hướng giao diện người dù), khi bạn sử dụng BlackBerry […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG