Text Fairy


Ứng dụng Text Fairy | Chuyển văn bản từ giấy vào điện thoại trên BlackBerry Android

6 Tháng Ba 2017 lúc 2:37 chiều

Một ứng dụng khá hay khi BlackBerry Android có thể áp dụng cho mình đó là ứng dụng chuyển từ file giấy thành file trên điện thoại, ứng dụng này giúp bạn lưu những văn bản cần thiết mà không cần phải vất vả cho các đống tài liệu. Đây là ứng dụng rất tuyệt […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG