Tin tức
BlackBerry KEYone nhận cập nhật bảo mật Android Tháng 9

BlackBerry KEYone nhận cập nhật bảo mật Android Tháng 9

  • Saturday - 27/01/2018
  • Tin tức

Tiếp tục tăng cường sự bảo mật cho các dòng BlackBerry Android, bản cập nhật bảo mật tháng 9 cho phiên bản BlackBerry KEYone đã được cập nhật từ đầu tháng 9, còn nếu bạn nào đến bây giờ mới nhận ...

Xem thêm