thay ảnh


Thay ảnh trên Facebook mà không bị mất Phản Hồi hoặc Like

25 Tháng Tư 2017 lúc 5:00 chiều

Một trong những khả năng trên BlackBerry Android dành cho ứng dụng Facebook đó là thay thế hình ảnh trên Facebook mà không bị mất comment, mất Like. Đây là một tính năng vô cùng tuyệt vời mà không may bạn đã đăng nhầm ảnh, hay những bức hình có tính ảnh hưởng cần phải […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG