thử nghiệm


Thử nghiệm FaceBook với tính năng tiết kiệm dữ liệu trên BlackBery Android

31 Tháng Ba 2017 lúc 1:09 chiều

Phần tiết kiệm lưu lượng giúp người dùng Smartphone có thể dành nhiều thời gian hơn cho Facebook, đây là một cải tiến chiến lược mà Facebook nhắm tới. Tuy nhiên bạn mới bắt đầu dùng thử tính năng nay nhé, và nó sẽ tối ưu cho các bạn sử dụng 3G, 4G để lướt […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG