Sản phẩm
BlackBerry 9860 (Torch)

BlackBerry 9860 (Torch)

  • Thursday - 30/05/2019
  • Sản phẩm

Một phiên bản Torch được Blackberry mang đến cho khách hàng sau khi bản Blackberry 9800 ra mắt đó là chiếc Smartphone BlackBerry 9860 (Torch), phiên bản này màn hình chiếm toàn bộ phía trên và loại ...

Xem thêm