tương lai


[Quan trọng] Tương lai về BlackBerry 10 được Alex Thurber nhấn mạnh

18 Tháng Một 2017 lúc 10:25 sáng

Một trong những người quản lí của BlackBerry về thiết bị di động đó là Alex Thurber phó chủ tịch đã đưa ra khẳng định rõ rệt về tương lai của BlackBerry 10. Với những chia sẻ khá rõ ràng của ông cho chúng ta thấy về tương lai của BlackBerry 10 sẽ vẫn tiếp tục được […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG