Tin tức
Vân carbon là gì ?

Vân carbon là gì ?

  • Monday - 19/03/2018
  • Tin tức

Vân carbon là một trong những mặt lưng thường được BlackBerry sử dụng để trang trí phía nắp lưng, đây là một dạng vân rất đẹp, một thiết kế khá đẹp và cũng tạo cho BlackBerry một mặt lưng khá độc ...

Xem thêm