vị trí


Xóa lịch sử vị trí khi bị phần mềm theo dõi thông qua vị trí của Google

17 Tháng Một 2017 lúc 1:53 chiều

Khi dùng Google map để tra cứu bàn đồ hoặc khi bật GPS, mọi vị trí đều được lưu trên bản đồ, với bất kì Smartphone nào kể cả điện thoại BlackBerry thì dữ liệu về vị trí đều có thể bị đánh cắp bởi phần mềm dán điệp. Để xóa bỏ lịch sử vị […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG