Tin tức
[INFOGRAPHIC] Cô nàng 4G và những con số về công nàng này

[INFOGRAPHIC] Cô nàng 4G và những con số về công nàng này

  • Monday - 02/12/2019
  • Tin tức

Sau khi thử nghiệm đầu tiên cho mạng viễn thông Viettel, hệ thống hạ tầng 4G được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/12/2015, và đến nay các lỗi về mạng cũng như tốc độ không xảy ra bất kì sự cố. ...

Xem thêm