barcode


Cách đọc một mã Barcode bất kì khi lướt Web

29 Tháng Sáu 2017 lúc 1:33 chiều

Khi sử dụng một mã BarCode ngoài việc sử dụng những ứng dụng đọc mã và sử dụng camera để quét. Ngoài ra còn một cách để đọc khi bắt gặp ngay trên Website, chứ không phải là quét BarCode bằng camera, say đây bạn có thể sử dụng một cách đọc mã Barcode bằng […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG