Tin tức
Cách đọc một mã Barcode bất kì khi lướt Web

Cách đọc một mã Barcode bất kì khi lướt Web

  • Thursday - 29/06/2017
  • Tin tức

Khi sử dụng một mã BarCode ngoài việc sử dụng những ứng dụng đọc mã và sử dụng camera để quét. Ngoài ra còn một cách để đọc khi bắt gặp ngay trên Website, chứ không phải là quét BarCode bằng camera, ...

Xem thêm