Tin tức
Cách mở khóa mật khẩu Win 7& win 8 bằng Hiren's boot

Cách mở khóa mật khẩu Win 7& win 8 bằng Hiren's boot

  • Monday - 11/09/2017
  • Tin tức

Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên mình lại có suy nghĩ đặt mật khẩu cho chiếc máy tính của mình, một điều mà tôi đã sử dụng máy tính suốt 5 năm qua chưa từng làm. Trong một ngày mà không hiểu lí do gì ...

Xem thêm