doanh thu


Kết quả kinh doanh Quý 1/2018 | Lợi nhuận tăng cao, 80% doanh thu từ phần mềm

24 Tháng Sáu 2017 lúc 10:28 sáng

Không hiểu sao sắp hết Quý II rồi mà BlackBerry mới thông báo kết quả kinh doanh Quý I năm tài khóa 2018. Doanh thu tổng là 479 triệu USD, trong đó phần mềm chiếm khoảng 79% doanh thu (không bao gồm cấp phép IP và các dịch vụ chuyên nghiệp). BlackBerry đã có hơn 3.000 […] ...[+xem thêm+]

BlackBerry vượt mức doanh thu kì vọng của các nhà đầu tư BlackBerry

3 Tháng Tư 2017 lúc 4:08 chiều

BlackBerry vừa báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự đoán quý thứ 6 liên tiếp khi chuyển dịch cơ cấu thiên về phần mềm và cấp phép dịch vụ. Công ty Canada cũng cho biết dự báo có lãi năm thứ 2 liên tiếp và tạo ra dòng tiền tự do tích cực. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG