Tin tức
Ứng dụng "Doo" cập nhật thêm cho khách hàng

Ứng dụng "Doo" cập nhật thêm cho khách hàng

  • Monday - 16/01/2017
  • Tin tức

Ứng dụng  Doo  được CellNinja phát hành, đây là một thương hiệu phát triển phần mềm khá lớn tại Canada. Được sáng lập bởi Roger LeBlacnc, với những thành công như : Keys, ProtectMe, Hub2Watch và nhiều ...

Xem thêm