drive


BlackBerry Android đã có thể tìm file trên Drive bằng Google Search

25 Tháng Hai 2017 lúc 11:28 sáng

Hiện tại các bạn đang sử dụng Drive thường xuyên đã có thể tìm kiếm file trên Google Search, đây là bản cập nhật mới nhất mà Android Authority phát hành, bạn sẽ không phải đau đầu khi tìm kiếm file mình cần nữa.  Nếu thói quen lưu file không theo một trật tự nào, thì […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG