Tin tức
BlackBerry 'Krypton' đạt chứng nhận FCC

BlackBerry 'Krypton' đạt chứng nhận FCC

  • Thursday - 14/09/2017
  • Tin tức

Sau khi BlackBerry 'Krypton' đạt chứng nhận Wi-Fi Alliance và Bluetooth SIG, thì mới đây thiết bị với màn hình cảm ứng đầy đủ này đã đạt chứng nhận FCC. Chứng nhận FCC là Federal Communications ...

Xem thêm