icons


Thay đổi biểu tượng iCons trên BlackBerry Priv

20 Tháng Ba 2017 lúc 2:00 chiều

Thay đổi iCon chủ yếu đi liền với Theme của máy, điều này chúng ta có thể thấy trên BlackBerry 10, để thay đổi điều này, BlackBerry Android đã tích hợp khả năng này tuy nhiên phải sử dụng một ứng dụng để sửa. BlackBerry Priv, DTEK50, DTEK60 đều có thể thay đổi iCons khác […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG