Tin tức
Thay đổi biểu tượng iCons trên BlackBerry Priv

Thay đổi biểu tượng iCons trên BlackBerry Priv

  • Monday - 20/03/2017
  • Tin tức

Thay đổi iCon chủ yếu đi liền với Theme của máy, điều này chúng ta có thể thấy trên BlackBerry 10, để thay đổi điều này, BlackBerry Android đã tích hợp khả năng này tuy nhiên phải sử dụng một ứng ...

Xem thêm