ios


BBM cập nhật mới trên iOs, điều chỉnh được ảnh & thư viện

18 Tháng Tư 2017 lúc 10:01 sáng

Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng BBM chỉ dùng cho điện thoại BlackBerry, nhưng không các dòng máy như iPhone, Android dều có thể sử dụng ứng dụng này tại máy với những thông báo đây đủ nhất. BBM dành cho iOs là ứng dụng mà khá nhiều người dùng iPhone quan tâm, bản cập […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG