liên kết


Dự án bảo mật hệ thống toàn cầu của BlackBerry

13 Tháng Hai 2017 lúc 11:26 sáng

Vào ngày tổ chức MWC tại Barcelona cuối tháng này, BlackBerry đang muốn mở rộng hơn các phương tiên truyền thông & xã hội. Trong một video, BlackBerry có ý định xây đựng một phần mềm bảo mật liên kết các hệ thống doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của BlackBerry. Video giới thiệu […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG