Live Location


Tự chia sẻ vị trí thời gian thực trên Facebook Messenger

28 Tháng Ba 2017 lúc 4:45 chiều

Việc chia sẻ vị trí đã thấy trên Zalo & Google, và mới đây là trên Facebook Messenger đã cho phép chia sẻ vị trí hiện tại. Đối với người dùng BlackBerry bạn hãy thử ngay với các phiên bản Facebook Messenger trên CH Play. Facebook Messenger hôm nay giới thiệu tính năng mới là Live […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG