ngừng


BlackBerry ngừng triển khai các bản cập nhật hệ điều hành trên BetaZone

13 Tháng Tư 2017 lúc 10:29 sáng

BlackBerry Beta Zone là một trong những môi trường mà người dùng có thể test thử các ứng dụng của BlackBerry mới ra cho hệ điều hành Android, tuy nhiên thông báo hôm nay, BlackBerry sẽ chính thức dừng các ứng dụng thử nghiệm, tuy nhiên một số ứng dụng vẫn được tiếp tục như […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG