suretype


Cách viết tiếng Việt bằng chế độ gõ “Suretype” trên BlackBerry Pearl 9100/ 9105

4 Tháng Một 2017 lúc 2:47 chiều

Đây là cách viết sử dụng kiểu gõ Suretype (hiểu nôm na là kiểu gõ nhanh dựa trên chế độ gõ Qwerty) bạn chỉ cần viết 1 hoặc 2 chữ đầu của từ đó bạn sẽ thấy nó gợi ý ở phía dưới, lúc đó bạn sẽ chọn từ mà bạn cần nhất bằng việc sử […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG