trải nghiệm


Bàn phím vật lí trên Smartphone vẫn được đánh giá rất tốt về trải nghiệm

19 Tháng Một 2017 lúc 3:32 chiều

Trong số các dòng máy Smartphone, hiện nay rất ít dòng máy có bổ sung bàn phím cứng, bởi việc tích hợp bộ phận này là không cần thiết tuy nhiên nếu bạn là một người dùng BlackBerry thì bạn sẽ thấy quá trình phát triển của sản phẩm này. Đến với sản phẩm BlackBerry, […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG