travel


BBM Shopping và BBM Travel là 2 dịch vụ mới sẽ được cập nhật tại Indonesia

25 Tháng Mười Một 2016 lúc 10:20 sáng

Một trong những dịch vụ mới được BBM thông báo tại Indonesia cho bất cứ ai dùng BlackBerry tại đây đó là cập nhật 2 dịch vụ BBM Shopping & BBM Travel tại quốc đảo này. BlackBerry thông báo sẽ lại là sự kết hợp tiếp giữ EMTEK của Indonesia với BlackBerry để thêm một […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG