unseen


Tắt thông báo “đã xem” vơi ứng dụng Unseen

6 Tháng Hai 2017 lúc 8:00 chiều

Khi xem bất kì một tin nhắn của người khác mà không muốn bị phát hiện, bạn cần phải xem thông qua một ứng dụng khác. Ứng dụng này có tên là Unseen – No last seen được tích hợp trên hệ điều hành Android và dễ dàng với các bước cài đặt. Unseen – No […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG