windows


Android là một hệ điều hành phổ biến nhất thế giới

10 Tháng Ba 2017 lúc 1:57 chiều

Khi bạn nhìn vào những con số, thì bạn sẽ thấy vì sao mà BlackBerry chọn Android là hệ điều hành tiếp theo của mình. Đây là nền tảng khổng lồ mà BlackBerry có thể đi theo, ngoài ra khả năng bảo mật của HĐH này cũng là một điểm mà BlackBerry đang hướng tới. […] ...[+xem thêm+]

LÊN ĐẦU TRANG