BlackBerry 9800 (Torch) - FullBox

  • Tặng Bao da
  • Tặng thẻ giảm giá tối đa 1 triệu
  • Tặng miếng dán màn hình (trị giá 50K)

Tổng tiền:

1.500.000 ₫

Nhập đầy đủ thông tin bên dưới